Initiativtagare till första mötet är byalaget i Hakarp och Vägsamfälligheten i Mörtjuk. Kontaktlistan byggs ut efterhand med projektgruppen

Tor Wolgast
tor.wolgast@ncc.se

Lasse Bourelius
bourelius@gmail.com

Mikael Grunditz
mikael.grunditz@ericsson.com

Nils-Arne Håkansson
nils-arne.hakansson@telia.com