Aktuellt om vårt Byanät – som nu blir stadsnät /19 juni 2016

Efter en lång väntan på beslut om vårt fibernät så lyckades vi i maj 2016 få tag i Miljötekniks handläggare och som meddelade att vi inte kunde få något fibernät med stöd från Länsstyrelsen och jordbruksverket. Flera orsaker angavs som för lågt antal anslutningar och att Miljöteknik bedömt att vi inte hade förutsättningar att få positivt svar och därmed inte heller kompletterat ansökan med de delar som Länsstyrelsen hade frågat om.

Istället formulerades ett annat förslag där vi genomför projektet som ett så kallat ”stadsnät” dvs utan bidrag från Länsstyrelsen. För att det ska vara genomförbart krävs fler anslutningar och Miljöteknik föreslog att utöka området till ”Söder om Bräkne-Hoby”.

Vid ett förnyat möte den 8 juni diskuterades detta mer i detalj och planeringen är att projektera för fiberförläggning i samband med Va-arbeten för Järnavik 2017 och Va-arbeten för Lilla Kulleryd, Garnanäs och Gyön 2021.

Miljöteknik planerar i så fall  att Mörtjuk/Hakarp och Björstorpsvägen genomförs 2017 under förutsättning att anslutningsgraden för hela området blir tillräcklig. Vi kommer då att få en uppgift att genomföra intresseanmälans samt hjälpa till med markägaravtal för hela området.

Det är ett större åtagande än vi tänkt oss initialt, men ändå en bra möjlighet. Vad vinner vi på detta då?
– Något lägre pris eftersom grävning ett visst antal meter på tomten ingår.
– Vi får räkna anslutningsgraden på både fritidshus och fastboende vilket ökar våra chanser betydligt.
– Inte minst – projektet kan bli av!

Vad händer nu?

  • Projektering av Fiberförläggning ska vara klar 2016-07-08 (miljöteknik)
  • Aktuella adresser med fastighetsägare för området klart 2016-07-08 (miljöteknik)
  • Miljöteknik skall färdigställa en webbsida med aktuella adresser vilka fastighetsägare som berörs. Klart 2016-08-19.
  • Utskick av information och info om informationsmötet nedan till samtliga berörda adresser ska vara klart 2016-08-19
  • Informationsmöte planeras preliminärt i Bygdegården valfri dag 2016-09-14 och 2016-09-15. Dessutom planerar vi ett särskilt informationsmöte för fritidshusägare Lördagen 2016-09-17 eftersom de kommer att bli en viktig grupp att få med för att nå en hög anslutningsgrad.

Vår lilla lokala arbetsgrupp kommer att vara första instans för frågor från berörda fastighetsägare. Information om hur och när fiberavtal ska tecknas kommer att meddelas senare.

I kommunens satsning ingår ett förmånligt avbetalningspris med låg avgift varje månad.  Mer info om detta presenteras i en broschyr som kommer att distribueras i samband med utskicket 2016-08-19

Information om Miljötekniks satsning på fibernät kan fås på www.Ronnebyporten.se

Arbetsgruppen består av: Nils-Arne Håkansson, Carola Grunditz, Lasse Bourelius och Tor Wolgast.

Händer det nåt månntro?

Ännu inget besked från länsstyrelsen om vår ansökan är beviljad. Men vi har lite information att lämna vad vår lilla arbetsgrupp gjort och dagsläget.

Information från miljöteknik i mitten av december 2015:
– Vår ansökan är inlämnad till Länsstyrelsen och för denna ansökningsomgång har de fått ansökningar för 110 MKR och de har endast 40 MKR att fördela.
– Miljöteknik har förutsatt att alla som vi rubricerat som intresserade också senare vill teckna avtal. Det kommer att bli en utmaning för oss.
– Anslutningsavgiften beräknas i ansökan till 20 350:-

Kolla gärna på sidan anmälan för att se vilka som anmält intresse. Kanske har någon ändrat sig?

Vi har försökt att ytterligare en gång boka möte med länsstyrelsen för att kunna få svar på en del frågor (bland annat status på bidragsansökningarna) och också se om det är något mer vi kan göra för att vår ansökan ska gå igenom. Besked att det just nu inte finns någon ny information att lämna.

På jordbruksverkets sidor finns två nya intressanta sidor om:
1. Poängsättning och prioritering. 
2. Att söka bredbandsstöd

 Nu börjar det hända saker!

Första informationsmötet är genomfört och det var ett 30-tal deltagare som lyssnade på Jens Hansen från Miljöteknik. Läs minnesanteckningarna på fliken Nyhetsbrev och kallelser.

Vi har skaffat fram kartor och ska kryssa för de fastigheter som vi tänker oss ska kunna ingå.
Ett första möte har hållits med den lilla projektgruppen bestående av Nils-Arne Håkansson, Carola Grunditz, Lasse Bourelius och Tor Wolgast. Nils-Arne kunde inte delta denna gång.

Vi uppfattade samstämmigt från informationsmötet att det är miljöteknik spåret vi ska gå på.
Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt att övertyga grannar om varför bredband via fiber är en god framtidssäker investering och det som behövs för att klara goda kommunikationer framöver oavsett om man är gammal eller ung.

Vi kommer att rapportera löpande om våra kontakter och vad vi gör. Undrar ni över något – tveka inte att kontakta oss.

 Info inför första mötet

Första mötet genomförs Onsdagen den 20 maj kl. 18:00 i Bygdegården. Kallelse till mötet finns under fliken Nyhetsbrev och kallelser.

Inför mötet har vi varit i kontakt med Jens Hansen, driftschef El & Bredband, Miljöteknik, Ronneby.  Han kommer att lämna intressant information om hur vi kan gå tillväga i samarbete med dem. Det finns ett tomrör (för fiber) nedlagt i närheten till Tor Wolgasts gård. Dock saknas en liten bit under ån.

Vi kommer också samma dag som mötet träffa Birgitta Jonasson på länsstyrelsen som kommer att informera oss om de nya regler som gäller för bidrag. Från början hade vi tänkt att ha med någon person från någon ekonomisk förening som redan genomfört en bredbandsuppbyggnad. Dock rekommenderar hon att vi inte gör det i detta läge utan det är helt nya regler som gäller och det är svårt att ta med erfarenheterna från tidigare projekt. Vi har dessutom väldigt bråttom eftersom sista anmälningsdag för första omgången är redan i augusti. De mesta av pengarna kommer att delas ut vid denna omgång (det är redan många ansökningar).

De nya reglerna ska finnas på jordbruksverkets sidor. Vi har ännu inte länkat till dessa.