På denna sida publicerar vi nyhetsbrev och aktuella kallelser. Om du vill anmäla dig till nyhetsbrev går du in på anmälan!   

Du kan nu också anmäla ett preliminärt intresse via anmälan. Till dig som redan fyllt i formuläret och inte kryssat för ditt intresse – maila bourelius@gmail.com eller gör en ny anmälan. 

  • Minnesanteckningar från första informationsträffen 20 maj 2015. Pdf-format. Klicka här! 
  • Kallelse till första informationsträff:  Onsdagen den 20 maj kl 18.00 i bygdegården.
    Kallelsen hittar du här: Byanät