Viktig info 2016-06-19

Efter många turer och en hel del frustration så är vi nu på banan igen. Vi tror och hoppas att detta är ett förslag som är bättre än det ursprungliga EU-finansierade. Samma kostnad, mer för pengarna, mer jobb för de som kan hjälpa till beroende på utvidgat område, men också fler möjligheter när vi nu får räkna in fritidshusen i vår andelspott. Nu blir vi stadsnät istället för byanät!  Läs hela förslaget under fliken aktuellt. Hjälps vi åt så fixar vi detta! För arbetsgruppen 19 juni 2016/Lasse.

Uppdaterad info 2016-01-07

Det finns uppdaterad info (2016-01-17) på sidan Aktuellt samt ny lista på intresserade på anmälningssidan. /Hälsn från arbetsgruppen.

Välkommen till denna snabbt hopsatta sida för att kunna lämna information om Byanätet för Mörtjuk, Hakarp och Björstorpsvägen.

Vi kommer på denna sida att lägga ut nyhetsbrev och kallelser och du kommer att kunna anmäla dig för fortlöpande information och så småningom även intresseanmälan.

Nu är det första informationsmötet avklarat och minnesanteckningar utskickade via e-post. Läs mer under aktuellt. 

Minnesanteckningar från möten kommer att läggas ut under fliken nyhetsbrev och kallelser.

Observera att vi inte kommer att dela ut information i postlådorna utan skickar nyheter och kallelser som e-post. All aktuell information kommer också att finnas på denna sida under fliken Aktuellt. 

Det är därför viktigt att du anmäler dig till nyhetsbrevet. Gå in under fliken anmälan.